خواندنی ها و دیدنی ها برای والدین و کودکان، گفتن از زیبایی های کودکی و.... حرف های دل من!

شاید شما هم شنیده باشید....

داشت عباسقلی خان پسری

                                پسر بی ادب و بی هنری

اسم او بود علیمردان خان

                               اهل منزل ز دستش به امان.....

اما عاقبت این پسر بی ادب و بی هنر چطور سر عقل می آید حکایت شنیدنی ایست که به گوش کردنش می ارزد. این داستان در سه قسمت تقدیم شما می شود. با فرزندان دلبندتان بشنوید و لذت ببرید.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

نوشته شده توسط مهرداد  در ساعت 9:49 | لینک  |